Kandidatprogram i speldesign och projektledning

180 hp

Vill du leda spelutvecklingsprojekt från idé till färdig produktion? Inom kandidatprogrammet i speldesign och projektledning utbildas du i att leda och stötta arbetslag inom spelområdet. Viktiga delar i programmet är övningar i kommunikation med de verktyg du får lära dig att använda för att planera och utvärdera spelutvecklingsprojekt. Du kommer att få en god förståelse för hur spel fungerar och påverkar både spelaren och det omgivande samhället.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Kandidatprogrammet i speldesign och projektledning ger dig en akademisk utbildning i huvudområdet Speldesign och biområdet Industriell teknik, där kurser i projektledning ingår. Du får färdigheter och kunskaper för att kunna utveckla spel, liksom en god förståelse för hur spel fungerar och påverkar både spelaren och det omgivande samhället. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser.

Som projektledare i speldesign får du kunskaper i gruppdynamik, planering och spelspecifik produktionsmetodologi. Du kommer också att få träna dina samarbetstekniska färdigheter eftersom dessa behövs i komplexa och ofta internationella spelutvecklingsprojekt. Inom programmet varvas praktiska projektkurser med teoretiska kurser inom speldesign och metoder för projektledning.

Inom ämnet speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera väl med ditt arbetslag och för att forma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikationsträning, som utvecklar och stärker din förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som i text, bild och spel.

Programmet har en varierad studentgrupp med många olika nationaliteter representerade och tack vare den höga nivån på studenternas produktioner, har utbildningen ett gott anseende internationellt. Flera studentteam har under årens lopp vunnit priser för sina spel, särskilt vid det prestigefyllda Swedish Game Awards.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Programmet omfattar tre års heltidsstudier där huvudområdet speldesign läses parallellt med inriktningen mot projektledning i såväl teoretiska kurser som praktiska projektkurser. Kurserna i projektledning ingår i programmets biområde Industriell teknik. Kurserna inom huvudområdet speldesign samläses med studenter från övriga program inom speldesign vid Campus Gotland. I de praktiska projektkurserna producerar samtliga speldesignstudenter nya spel tillsammans genom att använda sina kunskaper i speldesign, projektledning, grafik och programmering.

På så vis ger programmet dig som student kontinuerligt möjligheten att testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarier. Projektkurserna lär dig att hantera de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett team med personer från många olika discipliner och bakgrunder. De teoretiska och praktiska kurserna tränar dig på olika sätt i akademiskt skrivande och i presentationsteknik - viktiga färdigheter att utveckla inför examensarbetet, som avslutar det tredje året.

Kurserna i projektledning startar med grundläggande kunskaper. Du får lära dig om gruppdynamik, projektplanering, ledarskap och konflikt- och riskhantering. I slutet av det första året leder arbetet fram till ett mindre spelprojekt, varpå undervisningen och projekten tilltar i komplexitet och omfattning under resten av programmet.

Den sista terminen av programmet är gemensam för alla speldesignprogrammen och startar med en teori- och metodkurs i speldesign, innan du påbörjar ditt avslutande examensarbete.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan projektledning utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver 45 hp valbara kurser, vilka kan ägnas åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt åt utlandsstudier eller ett annat fritt valt ämne som passar in i din studiegång.

Se de andra programmen i speldesign:

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen längre ner på sidan.

Studera utomlands

Utlandsstudier förläggs bäst till termin fem och du kan söka dig till universitetets centrala partneruniversitet eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet erbjuds studenter goda möjligheter till utbytesstudier.

Kandidatprogrammet i speldesign och projektledning ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Huvudområdet speldesign samläses med studenter från de andra programmen med inriktningar mot grafik, programmering eller ett annat biområde.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom seminarier, workshops och projekt. Merparten av kurserna genomförs som grupparbeten, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med att samarbeta med andra. Kurserna i projektledning varvar teoretiska seminarier med praktisk träning i relevanta områden.

De två första åren innehåller en eller två projektkurser i vilka studenterna i grupparbeten fokuserar dels på rollen som speldesigner och dels på de specifika arbetsrollerna, dvs. som programmerare, grafiker eller projektledare. Under arbetet får varje enskild grupp handledning av en lärare.

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare. Efter programmet finns också möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen spelutvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard och Might & Delight, King, Star Stable och Mojang. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

En av utbildningens styrkor är dess goda kontakter med spelbranschen och med många före detta studenter som tillsammans utgör ett stort och användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang som vi anordnar, inbjuds framstående profiler från den internationella spelindustrin, liksom före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling. Dessa evenemang ger våra studenter utmärkta möjligheter att skapa breda kontaktnätverk inför framtida arbeten.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden som exempelvis medicin, traumabehandling och socialt arbete.

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."

- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin