Institutionen för speldesign

Välkommen till vårterminen 2024

Antagen? Antagen med villkor? Reserv? Vad händer nu?

Registrering

När du har blivit antagen till fristående kurser eller programkurser i speldesign måste du registrera dig själv i Ladok under registreringsperioden. Observera att du måste ha ett aktivt studentkonto vid Uppsala universitet för att kunna registrera dig och att kursernas registreringsperioder kan skilja sig åt. De flesta friståendekurser som startar 15 januari, måste du registrera dig före 8 januari.

Alla programkurser i speldesign ges på Campus Gotland i Visby. Fristående kurser ges antingen som campuskurser eller på distans. Från 8 januari, kommer Studentservice på Campus Gotland vara öppen dagligen i D-huset på Plan 2, för studenter som behöver hjälp eller svar på frågor.

Har du missat sista registreringsdagen? Kontakta Studentservice Campus Gotland studentservice-cg@uu.se för besked om din plats finns kvar.

Om du är "Antagen med villkor" till en kurs, kan du inte registrera dig själv. I stället ska du så snart som möjligt - och allra senast sista registreringsdatum - kontakta institutionen på gamedesign@speldesign.uu.se för att visa att du uppfyller behörigheten. Om du kan visa att du är behörig får du hjälp med registreringen.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland via e-post tidigast från den 8 januari, om vi kan erbjuda dig en plats. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi först måste veta hur många av de antagna som har registrerat sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på om du har någon chans att bli antagen från reservlistan.

Har du gjort en sen anmälan på antagning.se? Sena ansökningar hanteras i turordning av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med registreringen. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på kursen, upp till en vecka efter kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin