Kandidatprogram i speldesign och projektledning

180 hp

Studieplan, HSL1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HSL1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 september 2019
Diarienummer
HISTFILFAK 2019/61

Termin 1

Period 1

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

30 hp Valbara kurser, utlandstudier.

Termin 6

Period 1

Period 2

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin