Projektledning med agila metoder

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD951

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen innehåller följande moment: Introduktion till agila arbetssätt och Kanban. Exempel på agila metoder. Tillämpbarhet av agila metoder i olika organisationer och projekttyper. Agil planering, tidsskattning, kravhantering och riskhantering. Projektledning, organisation och roller enligt Scrum. Gruppdynamik: utveckling, kommunikation och konflikthantering. Grunder i budgetering och uppföljning samt styrning av tid och kostnader. Resultat i form av kund- och verksamhetsnytta. Introduktion till ISO 21500.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin