Examensarbete i speldesign

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD034

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Under kursens gång handleds du i skrivandet av ett examensarbete utifrån den synopsis som tagits fram under teori- och metodkursen. Under kursens gång förväntas du fördjupa och tillämpa de teorier och metoder som tas upp under teori- och metodkursen inom ramarna för ett examensarbete inom speldesign. Examensarbetet ska vara förankrat i relevant forskning inom det valda ämnesområdet och kan innehålla empiriska inslag, egenutvecklade artefakter, design, etc, men ska alltid bygga på en vetenskaplig frågeställning, utvärdering eller jämförelse som leder till en djupare förståelse för det fokus som undersöks i examensarbetet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin