Examensarbete i speldesign

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SD034

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Lankoski, P. & Holopainen, J. (2017) Game Design Research: An Introduction to Theory & Practice. (this is a free download)

http://press.etc.cmu.edu/index.php/product/game-design-research/

Ytterliggare kurslitteratur kommer att presenteras i kursportalen.

Kurslitteratur kan variera beroende på uppsatsens tema, och fastställs därför av kursansvarig och/eller ansvarig handledare efter samråd med den studerande.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin