Examensarbete i speldesign

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SD034

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Övrig kurslitteratur bestäms av kursansvarig och/eller ansvarig handledare efter samråd med den studerande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin