Produktutveckling för spel

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD952

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen baseras på en resultatbaserad produktutvecklingsprocess som syftar till att möta ett behov av att "fixa ett jobb för en kund/publik/spelare".

Du presenteras för en iterativ process eller "looping"-process av produktutveckling. Processen är utvecklad för designtänkande, och du kommer att använda dig av den praktiskt genom grupparbete, i kombination med individuellt teoretiskt arbete, för att fördjupa din kunskap om produktutveckling samtidigt som du utvecklar en produkt/spelkoncept som riktar sig till en specifik publik.

Förbered dig för en "hands on"-upplevelse som kommer att utgå från behovet hos en målgrupp eller arbetsgrupp på Gotland till en innovativ lösning (omsättningsbar produkt) som kan användas och implementeras i någon eller några av de olika verksamheter (privata eller offentliga organisationer/företag) som du kommer att interagera med under kursens gång.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin