Kandidatprogram i speldesign och programmering

180 hp

Vad kan du om de tekniska aspekterna av spelutveckling? Inom kandidatprogrammet i speldesign och programmering får du de logiska och tekniska kunskaper som behövs för att arbeta med spelmediet på en professionell nivå. Du får lära dig hur du utvecklar spel och nya spelupplevelser. Programmet fokuserar på spelutveckling med C++ programmering.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Kandidatprogrammet i speldesign och programmering är en akademisk utbildning som ger dig som student goda kunskaper i spelutveckling och mer specifika färdigheter i de tekniska delarna, dvs. programmeringen av spel. Du kommer att utveckla din förståelse för hur spel fungerar och påverkar såväl användarna som samhället i stort.

Programmet ger dig verktyg för att förstå och arbeta med spel på professionell nivå samt rustar dig för att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom huvudområdet speldesign och biområdet datavetenskap.

Inom ämnet speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera och samarbeta väl med ditt arbetslag och för att kunna forma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikationsträning för att utveckla ditt sätt att uttrycka dig, såväl muntligt som i text, bild och spel.

Som programmerare får du under utbildningen de logiska och tekniska kunskaper som behövs för att utveckla spel. Utvecklingsprocessen kräver normalt insatser av speldesigners, grafiker, producenter, testare och programmerare. Därför kommer du också, i grupparbeten, att få träna de samarbetstekniska färdigheter som behövs i ett mångfacetterat, och i branschen ofta internationellt, spelutvecklingsprojekt.

Programmet har en varierad studentgrupp med många olika nationaliteter representerade och tack vare den höga nivån på studenternas produktioner har utbildningen ett gott anseende internationellt. Flera studentteam från Campus Gotland har under årens lopp vunnit priser för sina spel, särskilt vid det prestigefyllda Swedish Game Awards.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Kandidatprogrammet i speldesign och programmering omfattar tre års heltidsstudier där huvudområdet Speldesign läses parallellt med kurser i programmering, inom biområdet datavetenskap. Samtliga projektbaserade kurser ges inom ämnet Speldesign. Dina specialkunskaper i programmering/datavetenskap och i speldesign kommer du att använda vid spelproduktioner tillsammans med studenter från de andra speldesignprogrammen i Visby.

Programmet ger dig på så sätt möjligheten att kontinuerligt testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarier. Projektkurserna lär dig att hantera de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag med personer från många olika discipliner och bakgrunder. Både projekten och de teoretiska kurserna tränar dig i akademiskt skrivande och i presentationsteknik, vilket förbereder dig inför det examensarbete som avslutar det tredje året.

Huvudämnet Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) medan biämnet Datavetenskap utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver 45 hp valbara kurser, som du kan ägna åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområde. Du kan också välja att läsa ett helt annat högskoleämne som intresserar dig, eller läsa en termin utomlands.

Programmeringskurserna börjar från grunden och leder i slutet av det första året till ett mindre spelprojekt. Därefter tilltar undervisningen och projekten i komplexitet och omfattning. I projektkurserna används vanligtvis kommersiella spelmotorer med fokus på programmering av logiken för ett spel, medan programmeringskurserna går igenom hur digitala spel tekniskt konstrueras, för att ge dig en djupare förståelse.

Förutom de matematik- och programmeringskurser som vi erbjuder under ditt första år finns det ytterligare kurser i programmering som du kan välja under den valbara terminen, termin fem.

Den sista terminen läser du tillsammans med studenter från alla Speldesignprogrammen. Terminen inleds med kurser i teori och metod för speldesign, och avslutas med ett examensarbete.

Se de andra programmen i speldesign:

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen längre ner på sidan.

Studera utomlands

Utlandsstudier förläggs bäst till termin fem och du kan söka dig till universitetets centrala partneruniversitet eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet erbjuds studenter goda möjligheter till utbytesstudier.

Kandidatprogrammet i speldesign och programmering ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Kurserna i huvudområdet Speldesign samläses med programstudenter från de andra inriktningarna.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom seminarier, workshops, och små projekt. Merparten av kurserna genomförs som grupparbeten, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med att samarbeta med andra studenter. Kurserna inom programmering består framför allt av träning i praktisk programmering.

De två första åren innehåller en eller två projektkurser i vilka studenterna i grupparbete fokuserar dels på rollen som speldesigner och dels på de specifika arbetsrollerna, dvs. som programmerare, grafiker eller projektledare. Under arbetet får varje grupp handledning av en lärare.

Utbildningen inom kandidatprogrammet i speldesign och programmering är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen spelutvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard och Might & Delight, King, Star Stable och Mojang. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

En av utbildningens styrkor är dess goda kontakter med spelbranschen och med många före detta studenter som tillsammans utgör ett stort och användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang som vi anordnar, inbjuds framstående profiler från den internationella spelindustrin, liksom före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling. Dessa events ger våra studenter utmärkta möjligheter att skapa breda kontaktnätverk inför framtida arbeten.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden som exempelvis medicin, traumabehandling och socialt arbete.

Efter kandidatprogrammet i speldesign och programmering finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."

- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

  • För frågor om programmet, kontakta studievägledningen, Campus Gotland:
  • studievagledning-cg@uu.se
  • För frågor frågor om antagning eller registrering, kontakta Studentservice, Campus Gotland:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin