Kandidatprogram i speldesign och programmering

180 hp

Studieplan, HSP1K

Kod
HSP1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 10 juni 2020
Diarienummer
HISTFILFAK 2019/61

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

30 hp Valbara kurser, utlandstudier.

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin