Linjär algebra, trigonometri och geometri

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD901

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar följande:

  • Linjära ekvationssystem: Gausselimination, rang, singularitet.
  • Matriser: Matrisräkning och matrisinvers, determinanter.
  • Trigonometri: Trigonometriska samband, trigonometriska ekvationer.
  • Vektorräkning, linjärt beroende och oberoende, baser, koordinater, skalärprodukt och vektorprodukt, räta linjens ekvation, avstånd, area och volym.
  • Beskrivning av rotation, spegling och ortogonal projektion i R2 och R3, det linjära underrummet i Rn och tolkningen av en m×n-matris som en linjär avbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin