Spelprogrammering av realtidsgrafik 1

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD805

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen innehåller grunderna i programmering av realtidsgrafik med C/C++ samt med hjälp av ett låg-level grafik API som OpenGL eller DirectX. Kursen går igenom den moderna renderingspipelinen och dess olika stadier, transformation av geometriska primitiver, Z-buffern, programmerbara shaders för GPUn (Graphics Processing Unit), rasterisering av polygoner med texturering och sampling, ljussättningsmodeller och vyfrustumgallring.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin