Spelprogrammering av realtidsgrafik 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD805

Kod
5SD805
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Programmering med C/C++ 1 - introduktion, 5 hp. Programmering med C/C++ 2 – algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp. Linjär algebra, trigonometri och geometri, 7,5 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva den moderna renderingspipelinen,
  • förklara fundamentala termer och koncept inom datorgenererad realtidsgrafik,
  • använda matriser för att transformera geometri,
  • använda programmerbara shaders för att uppnå olika grafiska effekter,
  • använda ett låg-level grafik API som t ex OpenGL.

Innehåll

Kursen innehåller grunderna i programmering av realtidsgrafik med C/C++ samt med hjälp av ett låg-level grafik API som OpenGL eller DirectX. Kursen går igenom den moderna renderingspipelinen och dess olika stadier, transformation av geometriska primitiver, Z-buffern, programmerbara shaders för GPUn (Graphics Processing Unit), rasterisering av polygoner med texturering och sampling, ljussättningsmodeller och vy frustum gallring.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom en avslutande inlämningsuppgift.

BETYG

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin