Spelproduktion 1 - arkadspel

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD071

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Du utför i projektform en spelkonstruktion som är rumslig, interaktiv och gestaltad med fokus på användargränssnitt, MDI och spelarens blottade position i rummet. Under kursen belyses de olika momenten ur ett gruppdynamiskt och processinriktat perspektiv för att möjliggöra reflektion och analys i projektsammanhang.

Kursen omfattar hela projektprocessen från idé till genomförande: förberedande arbete (definition av målgrupp, undersökning av tekniska begränsningar samt riskminimering), presentation av en elevator pitch, konceptdokument, skriftlig projektplan, kontinuerlig uppföljning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin