Kandidatprogram i speldesign och grafik

180 hp

Genom Kandidatprogrammet i speldesign och grafik får du en akademisk utbildning i huvudområdet Speldesign och i biområdet Gestaltning i konvergerande medier, som är inriktat på konstnärlig framställning i 2D- och 3D-grafik för spel. Du får färdigheter i och kunskap om spelutveckling, liksom en fördjupad förståelse för hur spel fungerar och påverkar såväl spelaren som det omgivande samhället.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ger dig de verktyg och färdigheter som du behöver för att kunna förstå och arbeta med spel på en professionell nivå. Studierna rustar dig för att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Programmet är specialiserat på spelgrafik, som inleds med 2D-datorgrafik för att sedan fortsätta med 3D-datorgrafik. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom speldesign och grafik.

Inom Speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att samarbeta väl med ditt arbetslag och för att kunna designa spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikativ träning som utvecklar och stärker din förmåga att uttrycka dig såväl muntligt och skriftligt, som i bild och spel.

I grafikkurserna får du lära dig att producera grafik för 2D- och 3D-spel. Teoretisk och konstnärlig kunskap kombineras med andra praktiska och tekniska färdigheter som krävs för spelutveckling. Den fullständiga utvecklingsprocessen behöver normalt insatser av många yrkesroller såsom speldesigners, grafiker, producenter, testare och programmerare. Därför kommer du som grafiker också att få träna på att samarbeta i produktionsteam, vilket är särskilt viktigt i mångsidiga, och i branschen ofta internationella, spelutvecklingsprojekt. Du kan exempelvis ägna dig åt animation (2D och 3D), Motion Capture, användargränssnittsdesign (UI), eller andra specifika delar av spelutvecklingsprocessen.

Programmet har en varierad studentgrupp med många olika nationaliteter representerade och tack vare den höga nivån på studenternas produktioner har utbildningen ett gott anseende internationellt. Flera studentteam från Campus Gotland har under årens lopp vunnit priser för sina spel, särskilt vid det prestigefyllda Swedish Game Awards.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Kandidatprogram i speldesign och grafik omfattar tre års heltidsstudier där huvudområdets kurser i Speldesign läses parallellt med grafikkurser inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier. Teoretiska kurser varvas med praktiska produktionskurser som du läser tillsammans med studenter från övriga program inom speldesign vid Campus Gotland. På så vis får du tillfälle att omsätta dina kunskaper i grafisk gestaltning och speldesign i praktiken, för att kunna producera färdiga spel.

Grafikkurserna börjar från grunden. Du får studera perspektivlära, karaktärsdesign, digital grafik, färglära, komposition, 3D-modellering, animation, samt realtidsgrafik. Under det första året leder kursarbetet fram till ett mindre spelutvecklingsprojekt. Undervisningen och projekten tilltar sedan i komplexitet och omfattning under resten av utbildningen. Utöver biområdets obligatoriska grafikkurser, erbjuds under termin 5 ett brett utbud av valbara kurser inom bland annat motion capture-teknik, 3D-karaktärsanimation eller 3D-miljöer.

Programmet ger dig på det här sättet möjligheten att kontinuerligt testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarier. Projektkurserna lär dig att hantera de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som innehåller personer med bakgrunder inom många olika discipliner. Både projekten och de teoretiska kurserna tränar dig i akademiskt skrivande och presentationsteknik, vilket förbereder dig inför det examensarbete som avslutar det tredje året.

Inom programmet erbjuds 105 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet Speldesign, medan biområdet Gestaltning i konvergerande medier utgör minst 30 hp. Resterande 45 hp är valbara utifrån dina egna intressen. Du kan exempelvis välja att ytterligare bredda eller fördjupa dig inom ditt huvud- eller biområde. Ett varierande antal valbara kurser finns att läsa vid Institutionen för speldesign. Du kan också välja att läsa ett helt annat högskoleämne som intresserar dig, eller läsa en termin utomlands.

Den sista terminen av programmet är gemensam för alla speldesignprogrammen och startar med en teori- och metodkurs i Speldesign, innan du påbörjar ditt avslutande examensarbete.

Se de andra programmen i speldesign:

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen längre ner på sidan.

Studera utomlands

Utlandsstudier förläggs bäst till termin fem och du kan söka dig till universitetets centrala partneruniversitet eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet erbjuds studenter goda möjligheter till utbytesstudier.

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Huvudområdet Speldesign samläses med studenter från de andra speldesignprogrammen.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom seminarier, föreläsningar, workshops och i mindre projekt. Merparten av kurserna genomförs som grupparbeten, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med att samarbeta med andra. Grafikkurserna ger dig träning i teckning, datorgrafik och modellering, med mera.

De två första åren innehåller en eller två projektkurser i vilka studenterna i grupparbeten fokuserar dels på rollen som speldesigner och dels på de specifika arbetsrollerna, dvs. som programmerare, grafiker eller projektledare. Under arbetet får varje enskild grupp handledning av en lärare.

Kandidatprogram i speldesign och grafik är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare. Efter programmet finns också möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen spelstudio, som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard, Might & Delight, King, Star Stable och Mojang. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

En av utbildningens styrkor är dess goda kontakter med både spelbranschen och många före detta studenter som tillsammans utgör ett stort och användbart nätverk. Vi anordnar årligen evenemang till vilka vi bjuder in framstående profiler från den internationella spelindustrin och före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling. Dessa evenemang ger våra studenter utmärkta möjligheter att skapa breda kontaktnätverk inför framtida arbeten.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden som exempelvis medicin, behandling av psykisk ohälsa och socialt arbete.

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."

- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin