Kandidatprogram i speldesign och grafik

180 hp

Studieplan, HSG1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HSG1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 5 september 2018
Diarienummer
HISTFILFAK 2015/39

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valbara kurser 30 hp, utlandsstudier

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin