Kandidatprogram i speldesign

180 hp

Vill du lära dig att designa och skapa spel tillsammans med andra studenter och med stöd av erfarna lärare från hela världen? På det här programmet får du arbeta i grupper där olika kompetenser och nationaliteter möts. Designteori varvas med praktisk spelutveckling. Som färdigutbildad speldesigner kommer du att kunna påverka och forma människors spelupplevelser, driva kreativa processer och utveckla nya projekt.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Kandidatprogrammet i speldesign innehåller mycket praktiskt arbete med spelproduktion. Du kommer att läsa tillsammans med studenter från de andra internationella speldesignprogrammen och kommer möta och samarbeta med studenter med många olika nationaliteter. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att samarbeta väl med ditt arbetslag och för att kunna designa spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför träning i kommunikation som utvecklar och stärker din förmåga att uttrycka dig, såväl muntligt och skriftligt, som i bild och spel.

Det är en branschnära utbildning som ger dig en inblick i en framtida arbetsmiljö och möjligheter att knyta värdefulla kontakter. De teoretiska delarna innefattar bland annat ramverk för speldesign och du får lära dig vad som menas med att designa med intention. Även psykologiska, pedagogiska, konstnärliga och systemteoretiska aspekter av spelutvecklingen ingår.

Kurserna i speldesign börjar från grunden och via praktiska spelprojekt blir innehållet allt mer komplext och omfattande. Du får lära dig om prototypproduktion, dokumentation, kommunikation, narrativ, spelsystem och spelanalys. Från år två ska du välja ett annat ämne (biområde) som kompletterar och breddar din utbildning i speldesign. Biområdet består av minst 30 hp inom ett ämne, och kan läsas vid Uppsala universitet alternativt vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte.

Tack vare den höga nivån på studenternas produktioner har utbildningen ett gott anseende internationellt. Flera studentteam från Campus Gotland har under årens lopp vunnit priser för sina spel, särskilt vid det prestigefyllda Swedish Game Awards.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Kandidatprogrammet i speldesign omfattar tre års heltidsstudier där 105 högskolepoäng (hp) läses inom huvudområdet speldesign. Resterande 75 hp behöver fördelas mellan ett biområde (minst 30 hp) och andra sökbara kurser.

Det första året innehåller främst kurser inom huvudområdet speldesign. Du läser en eller två projektkurser i vilka studenterna i grupparbeten fokuserar dels på rollen som speldesigner och dels på specifika arbetsroller som programmerare, grafiker eller projektledare. Under arbetet med att producera ett färdigt spel får varje grupp handledning av en lärare.

Följande terminer läser du ditt biområde som du väljer utifrån dina egna intressen. Du kan läsa biområdet vid Uppsala universitet eller ett annat lärosäte.

Den sista terminen är gemensam för alla speldesignstudenter. Terminen inleds med kurser i teori och metod för speldesign, och avslutas med ett examensarbete.

Andra program i speldesign:

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen längre ner på sidan.

Studera utomlands

Utlandsstudier förläggs bäst till termin fem och du kan söka dig till universitetets centrala partneruniversitet eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet erbjuds studenter goda möjligheter till utbytesstudier.

Kandidatprogrammet i speldesign ges i Visby på Gotland. All undervisning på institutionen och i huvudområdet speldesign sker på engelska.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom seminarier, workshops och mindre projekt. Merparten av kurserna genomförs som grupparbeten, vilket förutsätter att du känner dig bekväm med att samarbeta med andra. Även projektkurserna genomförs i merpart som grupparbeten.

Projektkurser och teoretiska kurser i speldesign läses genomgående tillsammans med studenter från de internationella programmen i speldesign.

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller för att kunna arbeta som egen företagare.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen spelstudio, som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard, Might & Delight, King, Star Stable och Mojang. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

En av utbildningens styrkor är dess goda kontakter med spelbranschen och med många före detta studenter som tillsammans utgör ett stort och användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang som vi anordnar, bjuds framstående profiler in från den internationella spelindustrin, liksom före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling. Dessa events ger våra studenter utmärkta möjligheter att skapa breda kontaktnätverk inför framtida arbeten.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden, exempelvis medicin, traumabehandling och socialt arbete.

Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i eller utanför Sverige.

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be just as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."

– Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist vid Star Stable Entertainment

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin