Kandidatprogram i speldesign och grafik

180 hp

Studieplan, HSG1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HSG1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 28 augusti 2020
Diarienummer
HISTFILFAK 2019/61

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

30 hp valbara kurser eller utlandsstudier

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin