Kandidatprogram i speldesign och programmering

180 hp

Studieplan, HSP1K

Kod
HSP1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 5 september 2018
Diarienummer
HISTFILFAK 2017/56

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

30 hp Valbara kurser, utlandstudier.

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin