Kandidatprogram i speldesign och projektledning

180 hp

Studieplan, HSL1K

Kod
HSL1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 11 november 2021
Diarienummer
HISTFILFAK 2021/28

Termin 1

Period 1

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

30 hp valbara kurser eller utlandsstudier.

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin