Spelproduktion 2 - vertical slice

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD075

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen omfattar ett spelutvecklingsprojekt som genomförs i grupp och under handledning.

Studenterna bildar grupper, planerar och utvecklar ett mindre spel. Under kursens första vecka utarbetar ni ett utkast till spelets design, en projektplan och en teknisk riskanalys som ska visa att projektet är möjligt att utföra inom ramen för kursen. Dessa måste godkännas av handledaren.

Produktionen planeras med hjälp av agila metoder. Studentgrupperna träffar handledare varje vecka under hela utvecklingsprocessen. Dessa handledningsmöten fokuserar på hur projektet framskrider.

Du bidrar till spelutvecklingen med din individuella expertis utifrån den veckoplanering som gruppen gemensamt har skapat. Projektet avslutas med muntliga presentationer som görs gruppvis och belyser spelets unika aspekter och avsedda kvaliteter. Möjlighet ges att visa upp det spel som produceras vid en spelkonferens.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin