Kandidatprogram i speldesign och projektledning

180 hp

Studieplan, HSL1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HSL1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 25 augusti 2015
Diarienummer
HISTFILFAK 2015/39

Termin 1

Termin 2

Termin 3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin