Engelska

Engelskan är det mest spridda språket i världen. Det används som modersmål eller officiellt språk i alla fem världsdelarna. I vissa funktioner, till exempel inom datateknik och internationell flygtrafik, är det helt dominerande. Engelskan har också fått allt större betydelse som det viktigaste hjälpmedlet för kommunikation över språkgränser.

Målet för grundutbildningen i engelska på alla nivåer är att du ska få ökad förmåga att förstå och uttrycka dig skriftligt och muntligt på språket och få kunskaper om kultur och litteratur i framförallt Storbritannien och USA. På C-nivå har man möjlighet att inrikta sina studier efter eget intresse mot engelsk språkvetenskap, engelsk eller amerikansk litteratur. Våra kurser på avancerad nivå ger ytterligare möjlighet att fördjupa sig i ämnet.

Vid sidan av den allmänna grundutbildningen ges också fackspråkligt inriktade kurser. De är främst avsedda att läsas parallellt med studier i något annat ämne eller vid sidan om en yrkesverksamhet där man har användning av engelska. De vanligaste inriktningarna är ekonomisk och juridisk engelska samt engelska inom teknik och naturvetenskap.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

1800-talsromanen, 7,5 hp Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt, 7,5 hp Att kommunicera språkvetenskaplig forskning, 7,5 hp Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945, 7,5 hp Att undervisa i engelska i dagens klassrum, 7,5 hp Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken, 7,5 hp Avantgardets kulturer, 7,5 hp Brittisk skönlitteratur under 1800-talet, 7,5 hp De nya modernismerna, 7,5 hp Den atlantiska världen: litteratur under 1700-talet, 7,5 hp Det engelska språket i förändring I, 7,5 hp Det engelska språket i förändring II, 7,5 hp Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv, 7,5 hp Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning, 7,5 hp Genre och litterär form, 7,5 hp Gotiken och romantiken, 7,5 hp Imperiets litteratur, 7,5 hp Introduktion till korpuslingvistik, 7,5 hp Litteratur och intersektionalitet, 7,5 hp Litteraturkritik, teori och praktik, 15 hp Litteraturteori, 7,5 hp Migrationens och diasporans litteraturer och kulturer, 7,5 hp Modernism och modernitet i Amerika, 7,5 hp Modernismer, 7,5 hp Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur, 7,5 hp Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen, 7,5 hp Postkolonialt skrivande idag, 7,5 hp Riskhumaniora, 7,5 hp Shakespeare och den tidigmoderna kulturen i ett globalt sammanhang, 7,5 hp Skönlitteratur, media, teknologi, 7,5 hp Språket i samhället: teori, analys och tolkning, 7,5 hp Stilistik, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin