Avantgardets kulturer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN536

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs kartlägger viktiga drag och tendenser i 1900-talets avantgarde och experimentella litteratur. Den fokuserar på experiment med olika former, metoder och medier, samtidigt som den beaktar hur verk och författare har utmanat de gränser och institutioner som definierar litteratur.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin