Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN042

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Om kursen

I den här kursen utvecklar du din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på grammatiskt korrekt samt idiomatisk engelska. Undervisningen innehåller bland annat diskussionsövningar, presentationer och skrivuppgifter av olika slag.

Undervisning är normalt förlagd till sen eftermiddag, kl. 16-18. Observera att kurserna i praktisk engelska inte ger behörighet till Engelska B1.

Distanskursens upplägg: Kursen bygger på självstudier och undervisning via den webbaserade lärplattformen, som används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera, mikrofon och högtalare/hörlurar krävs för att följa kursen. Undervisning och examination genomförs via webben. Obligatoriska schemalagda möten online ingår. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad kan planera dina studier. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin