Att kommunicera språkvetenskaplig forskning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN479

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar dig till arbetet med att tillgängliggöra språkvetenskapliga forskningsresultat för en bredare allmänhet. Kursen erbjuder en översikt över de många olika sätt på vilka språkvetare har samverkat med det omgivande samhället. Du kommer att lära dig om grundläggande aspekter av forskningskommunikation, betydelsen av narrativ när forskning kommuniceras samt praktiska tekniker for att tillgängliggöra språkvetenskaplig forskning för en målgrupp som inte består av experter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin