Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 hp

Engelska är ett världsspråk som idag talas i 146 länder. Kan du kommunicera på utmärkt engelska finns möjligheter till att arbeta med människor från världens alla hörn, få internationella jobb eller vara arbetsplatsens engelskspecialist. Kandidatprogrammet i engelska med globala perspektiv öppnar många dörrar. Du formar din utbildning efter dina intressen och får en examen i ett ämne vars betydelse bara växer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Det är det globala perspektivet som gör programmet så intressant. Fokus ligger på den mångfald som ryms inom begreppet "engelska". Förutom att du får en bred språkutbildning ger programmet dig en helhetsbild av engelskan och dess omfattande historiska, politiska och kulturella inflytande. Du får undersöka hur språket har rotat sig i samhällen och kulturer världen över, till att bli ett av världens mest talade språk.

Utbildningen ger dig

 • en helhetsbild av engelskan som världsspråk och kulturbärare
 • specifika programkurser i engelska ur olika globala perspektiv
 • praktiska färdigheter i att analysera, resonera, skriva övertygande och kommunicera på ett vinnande sätt
 • möjlighet till praktik och utlandsstudier.

De språkliga studierna är en viktig del i utbildningen och du kommer fortsätta att lära dig mer om hur man talar och skriver engelska korrekt. Men att studera ämnet engelska är så mycket mer. Du kommer att studera språkets historia, dess förankring i de många platser där vi stöter på engelska och hur det tar sig uttryck i litterära texter. Du får lära dig om ett levande språk med nära band till de samhällen och kulturer där det används och om hur engelskans kulturella uttryck förvandlas över tid.

De praktiska inslagen löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Du lär dig då att analysera och resonera, skriva övertygande texter och kommunicera på ett vinnande sätt. Du kommer också att bli bättre på att tänka kritiskt och att förstå och sammanställa stora mängder information.

Genom ditt val av biämne kan du profilera dina studier mot ett specifikt kompetensområde. Du kan till exempel läsa media- och kommunikationsvetenskap om du siktar på att arbeta med journalistik eller kommunikation där engelskan har en central roll. Väljer du att läsa svenska eller ett annat språk har du ett försprång om du till exempel vill arbeta som översättare. Kunskaper i USA-kunskap kan vara fördelaktigt om du vill arbeta internationellt, exempelvis på en ambassad eller med olika internationaliseringsfrågor rörande USA och Sverige.

Möjligheten till praktik och utlandsstudier ger dig erfarenhet både av yrkeslivet och av livet i ett annat land, så att du kan utvecklas vidare både som person och få erfarenheter som är värdefulla för framtiden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med engelska som huvudområde.

Den första terminen inleds med en orientering i ämnesområdet engelska med globala perspektiv samt en kurs i språkstruktur. Därefter får du en introduktion i engelsk språkvetenskap och världslitteratur på engelska.

Under din andra termin läser du om det engelska språkets historia och dess litteraturer samt hur man analyserar den nutida språkanvändningen i vardagliga såväl som litterära sammanhang. Du fördjupar dig även i engelsk språkvetenskap och språkstruktur.

Inför den tredje terminen väljer du ett biområde. Valet är fritt, men vi rekommenderar våra egna kurser i iriska eller USA-kunskap som inte finns på något annat universitet i Sverige.

I den fjärde (alternativt femte beroende på starttermin) terminen ingår fyra kurser som är skapade speciellt för programmet. Du kommer att studera centrala samtida frågor om migration, engelska språket i världen idag och globala tryckta och digitala medier.

Under termin fem (alternativt termin fyra beroende på starttermin) har du möjlighet att studera utomlands, utöka ditt biområde eller göra praktik i antingen Sverige eller utomlands. Här kan du också välja att läsa en kurs om arbetsmarknaden för språkyrken eller i Literacy och skrivande i världen.

Sista terminen skriver du ett examensarbete inom huvudområdet engelska. Du väljer att fördjupa dig inom antingen engelsk språkvetenskap, amerikansk litteratur eller engelsk litteratur.

Kurser inom programmet

Termin 1–2

 • Engelska A1, 30 hp
 • Engelska B1, 30 hp

Termin 3

 • Biområde, 30 hp

Termin 4/5

Institutionens programspecifika kurser ges en gång per år, därför varierar upplägget.

 • Litteratur och engelskans gränser, 7,5 hp
 • Engelskans varieteter: ett globalt perspektiv, 7,5 hp
 • Globala perspektiv på tryckta medier, 7,5 hp
 • Nätkulturen: Global engelska i den digitala tidsåldern, 7,5 hp

Termin 4/5

Institutionens programspecifika kurser ges en gång per år, därför varierar upplägget.

Välj mellan:

 • Studier utomlands upp till 30 hp
 • Utökade studier i ett biområde upp till 30 hp
 • Praktik och kurser, 30 hp

eller

 • Praktik 15 hp alternativt praktik 7,5 hp plus andra studier 7,5 hp
 • Arbetsmarknaden för engelskspecialister 7,5 hp
 • Literacy och skrivande i världen 7,5 hp

Termin 6

 • Engelska C1 30 hp, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp

Studera utomlands

Passa på att studera engelska vid något av engelska institutionens partneruniversitet i Europa. Institutionen har också flera utbytesmöjligheter inom programmet Erasmus+. Utöver det har Uppsala universitet universitetövergripande studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

För att vara kvalificerad till utbytesstudier måste du vara en aktiv student. Du ska också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp från vår egen institution.

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Merparten av dina studier kommer att vara på Engelska institutionen på Campus Engelska Parken. Du kommer att studera vid en multinationell institution där våra lärare kommer från bland annat Storbritannien, Kanada, Sydafrika, Japan och USA.

Undervisningsformerna varierar beroende på kursernas innehåll. De kan bestå av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och uppsatsarbete. Undervisningsspråket på kurserna som ges av Engelska institutionen är engelska.

Studierna kräver ett aktivt deltagande och stor vikt läggs vid förmågan att praktiskt tillämpa dina språkliga kunskaper. Varje kurs innehåller delar som utvecklar dina färdigheter i skrivande.

Efter din examen kommer du att ha goda kommunikativa kunskaper, förmåga att uttrycka dig väl på engelska både i skrift och tal samt en vana att producera välformulerade och välstrukturerade texter och presentationer - något som är viktigt inom de flesta yrkesroller.

Som expert på det engelska språket och engelskspråkig kultur och litteratur öppnas många dörrar för dig och du kan skapa dig en karriär inom många olika områden.

Det kan vara inom förlagsbranschen där du exempelvis kan arbeta som redaktör eller översättare, inom kommunikationsområdet som kommunikatör, textkonsult, skribent och journalist. Du kan också arbeta som språklig expert på en myndighet eller företag. Du kan också söka dig mot ett internationellt jobb på en ambassad eller organisation där engelskspråkig excellens krävs.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin