Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 hp

Utbildningsplan, HEN1K

Kod
HEN1K
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 juni 2021
Diarienummer
SPRÅKFAK 2021/23
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Syfte

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier och syftar till att ge bred kompetens inom programmets tre inriktningar engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur, med möjlighet till fördjupning i någon av dem. Programmet ger behörighet till studier i engelska på avancerad nivå och hjälper studenten att etablera en yrkesprofil för arbetsmarknaden för språkexperter med inriktning på engelskt språk och kultur.

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet engelska, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon av inriktningarna samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • producera flytande och korrekt engelska i muntliga och skriftliga arbeten
 • visa medvetenhet om och färdigheter i det akademiska skrivandets konventioner
 • visa fördjupad kompetens i något av områdena engelsk språkvetenskap, nordamerikansk litteratur eller engelskspråkig litteratur
 • visa medvetenhet om engelskans roll i globala historiska och samtida sammanhang
 • visa förmåga att i vetenskaplig diskurs reflektera över hur sociala och geografiska faktorer påverkar politiska och etiska ställningstaganden i den engelskspråkiga världen
 • delta muntligt och skriftligt i en kritiskt granskande diskussion om sitt eget och andras arbeten
 • demonstrera förmåga att med en hög grad av självständighet identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar genom att författa och försvara ett vetenskapligt självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng
 • visa kännedom om den arbetsmarknad som är tillgänglig för engelskexperter
 • visa förmåga till ansvarsfullt forskningsförfarande
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet är treårigt (180 högskolepoäng) med huvudområdet engelska.

De flesta kurser/kursdelar inom programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, med undantag för självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt eventuellt för kurser tagna inom ramen för programmet men vid en annan institution eller ett utländskt universitet. Inom programmet kan 7,5 - 15 högskolepoäng utgöras av praktik vid en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Självständigt arbetet om 15 högskolepoäng förläggs till termin 6.

Termin 1 omfattar Engelska A1 med följande kursdelar:

 • Introduktion till engelska i världen (7,5 hp)
 • Språkstruktur (7,5 hp)
 • Språkvetenskap och engelskan som världsspråk (7,5 hp)
 • Världslitteratur på engelska (7,5 hp)

Termin 2 omfattar Engelska B1 med följande kursdelar:

 • Analys av engelskt språkbruk i litteratur och vardag (7,5 hp)
 • Litteratur och engelskans historia (7,5 hp)
 • Engelsk språkvetenskap och språkstruktur (7,5 hp)
 • Nya perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur (7,5 hp)

Termin 3 omfattar det biområde studenten valt och läses endera vid engelska institutionens avdelningar för keltiska eller nordamerikastudier, eller vid någon annan institution.

Termin 4 omfattar programspecifika kurser i engelska ur olika globala perspektiv om 4 x 7,5 högskolepoäng.

 • Litteratur och engelskans gränser (7,5 hp)
 • Varieteter i engelskan (7,5 hp)
 • Globala perspektiv på tryckta medier (7,5 hp)
 • Nätverkskulturer: Global engelska i den digitala tidsåldern (7,5 hp)

Termin 5 omfattar möjligheten att komplettera utbildningen med studier utomlands (upp till 30 högskolepoäng), utökade studier i ett biområde (30 hp), eller praktik (7,5 - 15 hp) med kurser enligt följande:

 • Praktik (15 hp)
 • Praktik (7,5 hp) plus andra studier (7,5 hp)
 • Arbetsmarknad för engelskspecialister (7,5 hp)
 • Transkulturella språkkompetenser (7,5 hp)

Termin 6 omfattar ett självständigt arbete i engelsk språkvetenskap, engelsk eller amerikansk litteratur om 15 hp.

Specialisering i engelsk språkvetenskap:

 • Språkgemenskaper, talare, texter (7,5 hp)
 • Att undersöka forn- och nuengelskans struktur (7,5 hp)
 • Examensarbete (15 hp)

Specialisering i amerikansk litteratur (självständigt arbete och två av tre kurser)

 • Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu (7,5 hp)
 • Världsekologi och litteratur (7,5 hp)
 • Engelsk litteratur: tradition och förnyelse (7,5 hp)
 • Examensarbete (15 hp)

Specialisering i engelsk litteratur (självständigt arbete och två av tre kurser)

 • Engelsk litteratur: tradition och förnyelse (7,5 hp)
 • Världsekologi och litteratur (7,5 hp)
 • Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu (7,5 hp)
 • Examensarbete (15 hp)

Undervisning

Undervisning, lektionsdiskussioner och examination inom huvudområdet sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examen

Kandidatexamen i engelska uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i utbildningsplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin