Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 hp

Utbildningsplan, HEN1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HEN1K
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 april 2019
Diarienummer
SPRÅKFAK 2019/12
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Syfte

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier och syftar till att ge bred kompetens inom programmets tre inriktningar engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur, med möjlighet till fördjupning i någon av dem. Programmet ger behörighet till studier i engelska på avancerad nivå och hjälper studenten att etablera en yrkesprofil för arbetsmarknaden för språkexperter med inriktning på engelskt språk och kultur.

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet engelska, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon av inriktningarna samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • producera flytande och korrekt engelska i muntliga och skriftliga arbeten
 • visa medvetenhet om och färdigheter i det akademiska skrivandets konventioner
 • visa fördjupad kompetens i något av områdena engelsk språkvetenskap, nordamerikansk litteratur eller engelskspråkig litteratur
 • visa medvetenhet om engelskans roll i globala historiska och samtida sammanhang
 • visa förmåga att i vetenskaplig diskurs reflektera över hur sociala och geografiska faktorer påverkar politiska och etiska ställningstaganden i den engelskspråkiga världen
 • delta muntligt och skriftligt i en kritiskt granskande diskussion om sitt eget och andras arbeten
 • demonstrera förmåga att med en hög grad av självständighet identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar genom att författa och försvara ett vetenskapligt självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng
 • visa kännedom om den arbetsmarknad som är tillgänglig för engelskexperter
 • visa förmåga till ansvarsfullt forskningsförfarande
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet är treårigt (180 högskolepoäng) med huvudområdet engelska.

De flesta kurser/kursdelar inom programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, med undantag för självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt eventuellt för kurser tagna inom ramen för programmet men vid en annan institution eller ett utländskt universitet. Inom programmet kan 7,5 - 15 högskolepoäng utgöras av praktik vid en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Självständigt arbetet om 15 högskolepoäng förläggs till termin 6.

Termin 1 omfattar Engelska A1 med följande kurser:

 • Global English Studies: An Introduction (7,5 hp)
 • English Language Structure (7,5 hp)
 • Linguistics and Global English (7,5 hp)
 • The Locations of Literature in English (7,5 hp)

Termin 2 omfattar Engelska B1 med följande kurser:

 • Understanding Everyday and Literary Language (7,5 hp)
 • Literature and the History of the English Language (7,5 hp)
 • English Linguistics and Language Structure (7,5 hp)
 • Remapping American and British Literature (7,5 hp)

Termin 3 omfattar det biområde studenten valt och läses endera vid engelska institutionens avdelningar för keltiska eller nordamerikastudier, eller vid någon annan institution.

Termin 4 omfattar programspecifika kurser i engelska ur olika globala perspektiv om 4 x 7,5 högskolepoäng.

 • Literature and the Borders of English (7,5 hp)
 • Varieties of English around the world (7,5 hp)
 • Global Print Media (7,5 hp)
 • Network Cultures: Global English in the Digital Age (7,5 hp)

Termin 5 omfattar möjligheten att komplettera utbildningen med studier utomlands (upp till 30 högskolepoäng), utökade studier i ett biområde (30 hp), eller praktik (7,5 - 15 hp) med kurser enligt följande:

 • Internship (15 hp)
 • Internship (7,5 hp) plus andra studier (7,5 hp)
 • Working Knowledge: The Professional Market for English Language Specialists (7,5 hp)
 • Global Literacy and Writing (7,5 hp)

Termin 6 omfattar ett självständigt arbete i engelsk språkvetenskap, engelsk eller amerikansk litteratur om 15 hp.

Specialisering i engelsk språkvetenskap:

 • Communities, Speakers, Texts: Pragmatic and Sociolinguistic Perspectives on English (7,5 hp)
 • Investigating the Structure of English Then and Now (7,5 hp)
 • Degree project (15 hp)

Specialisering i amerikansk litteratur (självständigt arbete och två av tre kurser)

 • Writing American Selves (7,5 hp)
 • World-Ecology and Literature (7,5 hp)
 • English Literature and the Canon: Tradition and Innovation (7,5 hp)
 • Degree project (15 hp)

Specialisering i engelsk litteratur (självständigt arbete och två av tre kurser)

 • English Literature and the Canon: Tradition and Innovation (7,5 hp)
 • World-Ecology and Literature (7,5 hp)
 • Writing American Selves (7,5 hp)
 • Degree project (15 hp)

Undervisning

Undervisning, lektionsdiskussioner och examination inom huvudområdet sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examen

Kandidatexamen i engelska uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i utbildningsplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin