Engelska institutionen

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Om du ska påbörja ett av våra program skall du registrera dig på programmets inledande kurs som du har blivit antagen till. Registreringen stänger vid olika tidpunkter beroende på kurs. I Ladok framgår sista dag för registrering på de kurser du antagits till.

Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande. Om du har problem med registreringen, vänligen kontakta Engelska institutionen.

Antagen med villkor

Är du villkorligt antagen måste du styrka att du uppfyller angiven behörighet före kursstart för att kunna bli registrerad.

Villkorligt antagna sökande till kursen 5EN215 VFU III, engelska, gymnasielärare måste styrka sin behörighet innan registreringsperiodens slut. Därefter kan en VFU-placering inte garanteras.

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Ibland hamnar viktig e-post i skräpposten, så kolla gärna där så du inte missar ev. erbjudande om plats. Reservantagning påbörjas i regel efter registreringsperiodens slut.

Återbud

Om du inte vill läsa den kurs du antagits till ber vi att du lämnar återbud via Antagning.se. Det går att göra fram till sista registreringsdatum på kursen.

Avbrott

Om du ångrar din registrering på kursen kan du göra ett avbrott i Ladok. Om du gör avbrott inom tre veckor efter kursstart går det att söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Inför kursstart

Kursschema finns i lärplattformen Studium och även på institutionens hemsida. Mer detaljerad information om undervisningen kommer att finnas på kurssidorna i Studium och/eller ges i samband med första undervisningstillfället på respektive kursdel.

Kontrollera schemat noga så att du inte missar inledande undervisning!

Om du påbörjar Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv eller vårt Masterprogram i engelska hittar du mer information om studierna på programsidorna i Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin