Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN445

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger ökade kunskaper om skrivprocessens betydelse och om vikten av att använda akademisk engelska i forskningsarbetet. Kursen omfattar praktiska övningar i att författa abstract, sammanfattningar och recensioner av språkvetenskapliga verk, samt konferenspresentationer. Du kommer också att författa en uppsats som inkluderar korrekt citat- och referensteknik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin