Det engelska språket i förändring II

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN497

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen följer det engelska språkets utveckling under den tidiga nyengelska perioden (cirka 1500-1700) såväl som den sena nyengelska perioden (cirka 1700-1950). Kursen fokuserar på analyser av nyengelska texter ur fonologiska, morfologiska och syntaktiska perspektiv; den inkluderar även mindre forskningsprojekt om nyengelskans ordförråd och grammatik. Du blir också bekant med viktiga forskningsredskap såsom Oxford English Dictionary och olika korpusar som täcker delar av nyengelskan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin