Den atlantiska världen: litteratur under 1700-talet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN532

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fokuserar på 1700-talets atlantiska värld, särskilt kopplingarna mellan folken i Europa, Amerika och Afrika. Den undersöker hur litteraturen har gestaltat och deltagit i de flöden, möten och revolutionära omvälvningar som har format den moderna världen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin