Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN494

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper både om teori och metod i andraspråksinlärning (engelska). Du bedömer kritiskt nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier genom att göra muntliga presentationer och en skriftlig forskningsuppgift. Kursen innehåller även en översikt av aktuella forskningsresultat och forskningsmetoder. I forskningsuppgiften får du använda dig av "error analysis" som metod när material från en korpus med svenska elevers engelska undersöks.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin