Joseph Conrad som global författare

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN109

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

I denna kurs utforskar du fenomenet globaliserat författarskap i Joseph Conrads liv och verk. Conrad var polyglott och en kosmopolitisk författare, vars verk publicerades som följetonger och översattes till flera språk under hans livstid. Därmed utövade han ett kraftigt inflytande över hur samtida läsare betraktade världen, samtidigt som hans eget extraordinära liv och verk formades av de globala krafterna nationalism, imperialism och nya medier.

Med utgångspunkt i Maya Jasanoffs banbrytande biografi The Dawn Watch (2017) studeras ett urval av Conrads romaner, kortare skönlitterära texter, uppsatser och brev i förhållande till idag aktuella teoretiska diskussioner av begrepp såsom "transnationalism", "life writing", "empire and race", "reception networks", och "maritime space".

Distanskursens upplägg: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade lärplattformen, som används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen. Inga träffar på campus ingår. Inga schemalagda obligatoriska möten online förekommer. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin