Språket i samhället: teori, analys och tolkning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN490

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen kommer du att få förståelse om grundläggande teoretiska perspektiv som påverkar forskning inom sociolingvistik. Genom att studera kurslitteraturen får du kunskaper om analytiska ramverk som forskare använder för att tolka empiriskt material.

Under kursens gång kommer vi att kartlägga de senaste framstegen inom engelsk sociolingvistik som handlar om, till exempel, hur engelskan varierar under en individs livstid (lifespan), hur dialektala gränser håller på att skifta, hur individer använder språkliga resurser när de konstruerar maskulina och feminina identiteter i interaktion, och de sociala konsekvenserna av språklig variation. Du kommer också att kunna välja ett specifikt intresseområde att fördjupa dig inom inför en muntlig presentation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin