Hundra år av serier på engelska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN107

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Det här är en introduktionskurs i serier och grafiska romaner. Seriernas globala historia kan beskrivas på flera olika sätt och mediets rötter kan spåras långt tillbaka till mycket gamla källor. Som de oftast betraktas idag är serier ett relativt ungt fenomen och vissa seriefigurers påtagliga närvaro i masskulturen är ett ännu yngre, som domineras av framgångsrika amerikanska varumärken. Serier på engelska har emellertid större bredd än så och sedan det sena 40-talet har de behandlat ämnen som krig, rasism, trauma, identitet och dysfunktionella familjer, förutom att visa upp superhjältar och humorserier med djur i rollerna.

I den här kursen ligger fokus på angloamerikanska serier, vilket omfattar ett brett urval verk, genrer och framstående skapare. Kursmaterialet inkluderar serier från 1919 och framåt, såväl som kritiska och teoretiska texter.

Distanskursens upplägg: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade lärplattformen, som används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen. Inga träffar på campus ingår. Inga schemalagda obligatoriska möten online förekommer. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin