Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN492

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en bred översikt över historiska orsaker till engelskans utveckling till världsspråk. Vidare ges insikter i sociolingvistiska begrepp avseende språklig variation inom global engelska, till exempel språkkontakt, konvergens, divergens och standardiseringsprocesser. Kursen fokuserar också på global engelska och språkplaneringen, i synnerhet om policy och praxis inom skolor och universitet. Du kommer att samla in empiriska data rörande en "world variety" av engelska, analysera språkliga fenomen och presentera resultat i en pilotundersökning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin