Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN399

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en grundläggande kurs i fackspråklig kommunikation och utvecklar din förmåga att i professionella sammanhang uttrycka dig med klarhet och precision på ett effektivt sätt inom det givna fackområdet. Cirka hälften av kursen innehåller träning av språkliga färdigheter i professionell områdesrelevant kommunikation, både muntligt och skriftligt. I kursen studerar och tränar du också elementära grammatiska strukturer i engelskan samt deras praktiska användning.

Undervisningen är förlagd till sen eftermiddag, kl. 16-18. Undervisning sker på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin