Speldesign

Speldesign handlar om att skapa interaktiva upplevelser för spelare, med hjälp av verktyg som är specifika för spelmediet. Det inkluderar först och främst regler och spelmekanik, det vill säga på vilka sätt spelsystemets olika delar kopplas ihop så att de till slut bidrar till ett meningsfullt och följdriktigt mål för spelupplevelsen som helhet.

Övergripande är det designen som integrerar spelets strukturer (genom regler och mekanik som appliceras inom olika levels) med de narrativa, berättande elementen (som gestaltas i form av teman, ljud, animationer och bilder).

Att utveckla spel – digitala eller icke-digitala – kräver arbetsinsatser av personer med många olika sorters färdigheter och ämneskunskaper. Därför samarbetar speldesigners med grafikkonstnärer, ljuddesigners, författare och när det gäller digitala spel, även programmerare. Eftersom spelutveckling är komplext, vilket visar sig bland annat i långvariga projekt med flera samtidigt pågående processer som kräver en hög grad av koordination inom arbetslaget, erbjuder vi inom ämnet Speldesign, även projektledning som en valbar inriktning.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin