Deep games

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD308

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen kombinerar seminarier med speldesignworkshops för att utforska - teoretiskt och praktiskt - hur du kan utforma spel som kan belysa människans tillstånd och bidra till ett meningsfullt liv. Vi hittar inspiration till spelidéer i dina egna personliga upplevelser och använder metaforer och analogier för att skapa spel om komplexa, abstrakta begrepp, såsom lojalitet, värdighet, mod eller förtroende.

Vi använder också en rad teorier och metoder från relevanta discipliner utanför speldesign för att utvidga vår egen uppfattning om vad spel kan vara och hur de verkligen kan påverka spelare. Teoretiska ramar testas genom tillämpning av praktisk speldesign. Kursen ger dig möjligheter att utveckla ett ämne för examensarbetet.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin