Deep games

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD308

Kod
5SD308
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp och i Magisterprogram i transformativ speldesign, 60 hp. Kursen kan också ges som friståendekurs.

Behörighetskrav

120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och tillämpa teorier och metoder från en rad olika discipliner utanför speldesign för att själv skapa spel om den mänskliga upplevelsen
  • utnyttja teorier, inom t ex kognitiv lingvistik, psykologi, fenomenologi och existentialism, systematiskt analysera och förstå strukturerna för upplevelser för att modellera dem i spel
  • tydligt identifiera en vision för ett "deep game" och på ett iterativt sätt utforma det med avsikt och syfte
  • använda metaforer på ett medvetet och sammanhängande sätt samt förstå och modellera abstrakta idéer för att skapa spel om den mänskliga upplevelsen.

Innehåll

Kursen kombinerar seminarier med speldesignworkshops för att utforska -teoretiskt och praktiskt- hur man utformar spel som kan belysa människans tillstånd och bidra till ett meningsfullt liv. Vi använder personliga upplevelser som inspirationskällor för spelidéer och metaforer och analogier för att skapa spel om komplexa, abstrakta begrepp, såsom lojalitet, värdighet, mod eller förtroende. Vi använder också en rad teorier och metoder från relevanta discipliner utanför speldesign för att utvidga vår uppfattning om vad spel kan vara och hur de verkligen kan påverka spelare. Teoretiska ramar testas genom tillämpning av praktisk speldesign. Kursen ger möjligheter att utveckla ett ämna för examensarbetet.

Undervisning

Kursen består i huvudsak av workshops, men innehåller även obligatoriska föreläsningar och seminarier.

För kurstillfällen som ges på distans sker seminarier och diskussioner online via universitetets digitala lärplattform. Föreläsningarna är förinspelade och tillgängliga online. Studenterna förväntas presentera sina prototyper som videoinspelade presentationer.

Examination

Grunden för bedömningen är studenternas deltagande i seminarier och speltester och/eller vid presentationer av spelprototyper. Därutöver bedöms studenternas recensioner av andras spel, och deras engagemang i den iterativa speldesignprocessen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin