Swahili

Swahili är det mest utbredda språket i Afrika söder om Sahara. Swahili, som är ett bantuspråk, är officiellt och nationellt språk i Tanzania och nationalspråk i Kenya och "lingua franca" (hjälpspråk) i stora delar av Burundi, Komoro (Comorerna), Malawi, Moçambique, Rwanda, Uganda, Zaire och Zambia. Ämnet omfattar studier av både det moderna litteraturspråket (standardswahili) och de olika dialekterna i klassisk och modern form.

Den moderna swahilin är inne i en dynamisk utvecklingsfas. Det är ett mycket regelbundet och formrikt språk som exempelvis har flera substantivklasser i stället för genus. Den tidiga swahililitteraturen innehåller många skönlitterära skrifter, i huvudsak poesi, men också en rad krönikor om det östafrikanska kustlandets historia, mytologi och religion.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin