Swahilitexter

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SW010

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ägnas åt läsning och översättning av olika typer av texter, främst litterär prosa men även faktatexter. Kursen kräver grundläggande kunskaper från Swahili, introduktionskurs.

Kursen ingår även som delkurs i Swahili A och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin