Estniska

Aldrig tidigare har kontakterna mellan Estland och Sverige varit så intensiva och mångsidiga som nu när Estland åter är en självständig stat och, liksom Sverige, medlem i EU. Estland är emellertid så mycket mer än en grannstat med nära nutida och historiska band till Sverige. Det är lätt att fascineras av den rika folkdiktningen och av det livliga kulturlivet som formats av landets läge mellan öst och väst.

Det bästa sättet att verkligen lära känna ett folk, dess land, kultur och historia är att lära sig dess språk. Estniska talas av drygt 1,1 miljoner människor av vilka närmare en miljon bor i Estland. Andra länder med stora estniska grupper är, förutom Sverige, USA, Kanada, Finland, Lettland och Ryssland.

Språket står finskan nära, även om en finne och en est inte utan vidare kan tala med varandra. Estniska språket är också intressant genom det medvetna och intensiva språkbygge som präglat det under framför allt 1900-talet och som fortsätter i våra dagar. Detta har gjort att estniskan kan kallas ett genomarbetat språk kanske i högre grad än något annat.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Finsk-ugriska språk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin