Gestaltning i konvergerande medier

Gestaltning (Expression)

Att gestalta är att ge uttryck för något på ett strukturerat och kommunikativt sätt. Det kan inom speldesignområdet inrymma alltifrån 3D-simuleringar, datorspel, och datorgrafik till visualisering eller animation. Kommunikation är ett närbesläktat område men gestaltning i konvergerande medier vilar mer på upplevelsen av bilden och vad den upplevelsen kommunicerar. Gestaltning är på så vis meningsskapande. Det är ett berättande uttryck som ger form och mening åt något. I en gestaltande process inbjuds betraktaren att utifrån sin egen upplevelse sätta samman en tolkning av bilden, en helhet och slutsats som är mer än summan av dess delar.

Målet i gestaltning är att utforma en kommunikativ upplevelse med mening, komplexitet och djup. Ämnet vilar delvis på en konstnärlig grund och som sådant fokuserar det på process såväl som på resultat. Dess avsikt och funktion är att förstå och införliva intellektuella metoder för undersökning och reflektion av gestaltning som process och resultat samt att ge studenterna verktyg för att kontextualisera och beskriva sin egen och andras gestaltningar.

Konvergerande medier (Convergent Media)

Konvergerande medier är termen som används för att beskriva området Nya medier/Digitala medier dvs. konvergensen av flera medieplattformar med stöd av digitala infrastrukturer. I och med digitaliseringen finns det idag en gemensam teknisk miljö för att skapa innehåll, distribution och delaktighet. Tack vara detta är den tekniska produktionen inte längre mediespecifik. Det möjliggör centralt utformade och producerade innehåll (content and intellectual property (IP)) som kan användas i spel, filmer och webb med synergieffekt som följd.

För att förbereda studenterna för ett varierat och föränderligt medielandskap fokuserar ämnet på idédriven visuell gestaltning och studenternas produktioner är optimerade för användning på flera olika medie-plattformar. Man fokuserar på interaktiv 2D- och 3D-grafik för implementering i spelmotorer och på webben. Detta sker ofta i form av karaktärsdesign, miljöer och/eller andra 2D- och 3D-grafiska bilder som används i stor utsträckning i spel, och flera former av digitala medier.

Utvecklingen inom gestaltning i konvergerande medier sker i allt snabbare takt. Konvergensen mellan datorer, telefoner, spelkonsoler mm skapar nya förutsättningar men också krav på nya kompetenser. På institutionen tillämpas den senaste teknikutvecklingen inom visuell gestaltning, rörlig 2D- och 3D-grafik och visualiseringar. Kombination av kommunikation och meningsskapande uttryck är en grundsten i ämnet. Det kräver såväl teoretiska kunskaper i kommunikation som kunskaper och färdigheter i det visuella och konstnärliga för att nå en verkshöjd utöver det instrumentella och kommersiella.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin