Concept art för spel

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD529

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen får du lära dig idéutveckling och skissteknik för digitala spel. Genom att studera och utföra iterativa skissövningar utvecklar du både kunskap och färdighet i teckning och skissteknik som ett led i produktionen av spel. Kursen ger dig kunskap och färdigheter inom digitalt måleri, karaktärsutveckling, gestaltning och visuell utveckling samt hur du arbetar med ett kortfattad pm för spel. OBS! Kursen bedrivs på medel-avancerad nivå och som sådan förväntas en viss erfarenhet av digital ritning.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin