Användargränssnittsdesign för digitala spel

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD527

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Användargränssnitt designas med specifika intentioner och målsättningar. Oavsett om man designar en heads up-display (HUD) för ett konsolspel eller ett front end-gränssnitt för att navigera stora mängder data så krävs en stor mängd planering och testning. Kursen introducerar koncept och designprocesser som ingår i användargränssnittsdesign och som främjar användarupplevelsen.

Inledningsvis skapar du ramar för ditt projekt med användargränssnittsdiagram och uppdragsbeskrivningar. Du kartlägger din användargränssnittsdesign på systemnivå med hänsyn till balans och mönster. Som referenspunkter studeras ett antal teorier och mjukvaruarkitektoniska tekniker för att bygga användargränssnitt. Med kunskapen konstruerar du värderings- och målkriterier som vägleder dig när du organiserar och skissar på din design.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin