Användning av AI-assisterat innehåll i spel

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD531

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Verktyg som underlättar AI-assisterat skapande av kreativt innehåll finns nu överallt, och de kreativa branscherna måste anpassa sig till och diskutera i vilken utsträckning dessa verktyg kan ha både positiva och negativa effekter. Kursen syftar till att bidra till detta samtal på akademisk nivå, samt att erbjuda strukturerade inlärningstillfällen där du kritiskt kan experimentera med användningen av AI-verktyg för skapande av kreativt innehåll i spelutvecklingsprocessen. Under kursens gång kommer du dels att arbeta praktiskt med utveckling av egna spelprojekt, dels att reflektera över dessa som en del i inlärningsprocessen.

Observera att kursen inte omfattar programmering eller utveckling av verktyg för generering av AI-innehåll. Den fokuserar snarare på användning, skapande och potentiella fallgropar av innehåll som genereras med hjälp av AI.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Prenumeration på tjänster för AI-genererat innehåll kan behövas för att genomföra kursuppgifterna.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin