Gestaltning med 2D-animation 1

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD522

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar animationsteori samt grundläggande design- och animationstekniker för 2D-spel och cutscenes. I kursen ingår en genomgång av den rörliga bildens utveckling, animationens tekniker och animation, samt självständiga praktiska övningar i valfritt 2D-animationsprogram. Kursen avslutas med ett eget mindre projektarbete där du får möjlighet att utveckla färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt med din egen karaktärsdesign.

Distanskursens upplägg: Kursen är nätburen och har inga fysiska träffar eller obligatoriska sammankomster online. Kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter sinsemellan sker via de olika kursforumen.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin